Upis na FET

Osnovne informacije o upisu u prvu godinu prvog ciklusa studija

Osnovne informacije o upisu

Ovdje možete pronaći osnovne informacije o upisu na Fakultet elektrotehnike u Tuzli. Molimo da pročitate cjelokupan tekst na ovoj stranici.

Osim toga, Fakultet elektrotehnike svake godine organizuje Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehike, manifestaciju na kojoj se sva zainteresovana lica mogu informisati o uslovima i načinu studiranja na našem fakultetu, te o drugim informacijama koje posjetioce interesuju.

Aktuelna obavještenja i svježe informacije u vezi sa upisom na Fakultet elektrotehnike možete pogledati na sekciji Upis oglasne ploče FET.

Molimo pogledajte i informacije na univerzitetskoj stranici Upisna politika.

Srednja škola

Za studij na FETu najpogodnija je gimnazija ili neka srednja tehnička škola. Uglavnom se upisuju đaci iz srednje škole tipa gimnazije, elektrotehničke škole ili neke druge tehničke srednje škole, a ima ih i iz ostalih srednjih škola.

Dokumentacija potrebna za upis

Za prijavu na konkurs za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija potrebno je:

 • prijavni obrazac na konkurs Univerziteta u Tuzli, kupljen u skriptarnici Univerziteta (kod Tehnološkog fakulteta),

 • isprintana i potpisana online prijava na Fakultet elektrotehnike,

 • svjedočanstva o sva četiri razreda srednje škole,

 • diploma sa maturskog ispita,

 • rodni list,

 • uvjerenje o državljanstvu,

 • ostala dokumentacija predviđena konkursom.

Prilikom polaganja prijemnog ispita potrebno je da posjedujete neki od zvaničnih ličnih dokumenata sa slikom (lična karta, pasoš).

Ako budete stekli pravo na upis na fakultet, trebaće Vam i ljekarsko uvjerenje.

Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita je obavezno.

Prijemni ispit se polaže iz matematike i prilagođen je srednjoškolskom planu i programu.

Prijemni ispit je eliminatoran i kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 20 bodova da bi ušao u daljnji postupak rangiranja.

Pogledati link Upisna politika.

Primjere prijemnih ispita na FETu možete preuzeti ovdje.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Fakultet elektrotehnike je osnovan prije 40 godina. Od svog nastanka, Fakultet elektrotehnike je razvijao studij koji je pokrivao razne oblasti elektrotehnike. Danas se na Fakultetu izučava studijski program pod nazivom "Elektrotehnika i računarstvo" sa pet usmjerenja.

Usmjerenja

Unutar ovog studijskog programa studenti imaju mogućnost da se specijalizuju u određenoj oblasti elektrotehnike i računarstva izborom jednog od pet ponuđenih usmjerenja studijskog programa:

 • Automatika i robotika (AR)

 • Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS)

 • Elektrotehnika i sistemi konverzije energije (ESKE)

 • Računarstvo i informatika (RI)

 • Telekomunikacije (TK)

Nakon završetka I ciklusa studija i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen:

 • bachelor-inženjer elektrotehnike.

Upisna kvota

Godišnji plan upisa za akademsku 2018/19. godinu je bio 175 studenata ravnomjerno raspoređenih na pet usmjerenja, od čega je 100 studenata koji se finansiraju iz budžeta TK.

Očekujemo odluku Vlade TK o upisnoj kvoti za 2019/20. godinu.

Rang lista kandidata

Rangiranje kandidata na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. Opšti kriteriji koji se odnose na opšti uspjeh u srednjoj školi.

 2. Pojedinačni kriteriji koji se odnose na prosjek ocjena iz Matematike i Fizike ostvarenih u srednjoj školi.

 3. Prijemni ispit koji se polaže iz matematike.

Nakon formiranja jedinstvene rang liste, studenti se raspoređuju na usmjerenja u skladu sa pozicijom kandidata na rang listi i poštujući izražene želje (preferencije) kandidata.

Studijski program Tehnički odgoj i informatika

Osim studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo", od akademske 2015/16. godine, u skladu sa odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, studijski program "Tehnički odgoj i informatika" sa Filozofskog fakulteta premješten je na Fakultet elektrotehnike.

Nakon završetka I ciklusa studija ovog studijskog programa i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen:

 • bachelor tehničkog odgoja i informatike.

Upisna kvota

Godišnji plan upisa je 45 studenata, od čega je 20 studenata koji se finansiraju iz budžeta TK.

Rang lista kandidata

Rangiranje kandidata na ovom studijskom programu vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. Opšti kriteriji koji se odnose na opšti uspjeh u srednjoj školi.

 2. Pojedinačni kriteriji koji se odnose na prosjek ocjena iz Matematike i Fizike ostvarenih u srednjoj školi.

 3. Prijemni ispit koji se polaže iz matematike.

Na ovaj studijski program se mogu upisati studenti koji su ostvarili pravo na upis, nakon prijemnog ispita i formiranja konačne rang liste.