Uputstvo za prijavu na konkurs

Prvi ciklus studija

Online registracija

Kandidati koji konkurišu za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija Fakulteta elektrotehnike će trebati izvršiti online registraciju putem predviđenog formulara. Proces je vrlo jednostavan i traje nekoliko minuta.

Online registracija se sastoji iz dva koraka:

  1. popunjavanje formulara koji će rezultovati PDF dokumentom

  2. štampanje dobijenog PDF dokumenta

Online formular se nalazi na odgovarajućem linku koji je dat na kraju ovog teksta. U formularu se trebaju popuniti sva polja. Za neka polja (mjesta, adrese, škola) formular će predložiti vrijednost na osnovu upisanog teksta u polje. Ako iz ponuđenog popisa odaberete vrijednost, automatski će se popuniti i ostala povezana polja. Bez obzira na automatsku popunu polja, svako polje se nezavisno može unositi. Datum rođenja se unosi odabirom u predviđenom kalendaru. Za studijski program "Elektrotehnika i računarstvo", preferencije usmjerenja se redaju klikom na usmjerenje ili prevlačenjem mišem na željenu poziciju. (Šta su to preferencije?)

Kad popunite sva polja provjerite još jednom šta ste upisali i ako je sve uredu pritisnite SUBMIT. Dobićete PDF dokument (Prijava) koji možete snimiti. Taj dokument je potrebno odštampati. Provjerite još jednom na papiru jeste li ispravno unijeli podatke i jeste li unijeli redoslijed usmjerenja u skladu sa svojom željom. Ako nešto niste unijeli ispravno nemojte se brinuti već samo ponovo popunite formular ispravnim podacima. Kad budete zadovoljni, isprintanu online Prijavu potpišite i donesite u Studentsku službu Fakulteta elektrotehnike, zajedno sa ostalim materijalima i dokumentima predviđenim konkursom.

Odgovornost kandidata je da ispravno unese sve podatke. Dokumentacija bez online Prijave se neće moći obraditi u Studentskoj službi.

Podnošenje dokumentacije

Kandidati treba da pažljivo pročitaju konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija, prikupe svu potrebnu dokumentaciju propisanu konkursom i sve, zajedno sa isprintanom i potpisanom online Prijavom, donesu u Studentsku službu Fakulteta elektrotehnike u predviđenom terminu i do konkursom predviđenog roka.

Dakle, kandidati u Studentsku službu Fakulteta elektrotehnike predaju sljedeće:

  • Popunjenu prijavu na konkurs Univerziteta u Tuzli, koja se kupuje u skriptarnici Univerziteta u zgradi Tehnološkog fakulteta

  • Popunjen i isprintan obrazac online prijave na Fakultet elektrotehnike (link u nastavku)

  • Ostala dokumentacija propisana konkursom (originalna svjedočanstva, rodni list itd.)

Napominjemo kandidate da se originalna dokumentacija koju predaju u sklopu konkursne procedure, u slučaju da budu primljeni, neće moći izuzeti iz dosijea studenta do prestanka statusa studenta (okončanje studija ili ispis). S tim u vezi savjetujemo kandidatima da na vrijeme obezbijede dovoljan broj ovjerenih kopija dokumenata za koje se izdaje samo jedan primjerak (svjedočanstvo, diploma i sl.) kako bi ih mogli koristiti u svrhu ostvarivanja raznih prava.

Kandidati koji ne steknu uslov za upis svoje će dokumente moći preuzeti iz Studentske službe nakon okončanja konkursne procedure.

Linkovi na online formulare za registraciju

Prije popunjavanja obrasca molimo da obavezno pročitate gornje uputstvo na ovoj stranici, ako to već niste uradili. Formulari provjereno najbolje funkcionišu na preglednicima Chrome i Firefox. Molimo kandidate da koriste zadnje verzije navedenih web preglednika. Online prijavni obrazac se trenutno koristi samo za prvi ciklus studija.

Prijem dokumenata putem Studentske službe se vrši u okviru Konkursom propisanog roka.

Linkovi na konkurse

Svi konkursi za upis u prvu godinu studija, kao i sva ostala obavještenja u vezi sa upisom se objavljuju na oglasnoj ploči Fakulteta elektrotehnike, u sekciji Upis oglasne ploče FET.

Detaljnije informacije o upisu na FET za prvi ciklus studija možete pogledati i na stranici Upis ovog web sajta.