Upis na FET

Osnovne informacije o upisu u prvu godinu prvog ciklusa studija

Osnovne informacije o upisu

Ovdje možete pronaći osnovne informacije o upisu na Fakultet elektrotehnike u Tuzli. Molimo da pročitate cjelokupan tekst na ovoj stranici.

Osim toga, Fakultet elektrotehnike svake godine organizuje Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehike, manifestaciju na kojoj se sva zainteresovana lica mogu informisati o uslovima i načinu studiranja na našem fakultetu, te o drugim informacijama koje posjetioce interesuju.

Aktuelna obavještenja i svježe informacije u vezi sa upisom na sve cikluse studija Fakulteta elektrotehnike možete pogledati na sekciji Upis oglasne ploče FET.

Srednja škola

Za studij na FET-u najpogodnija je gimnazija ili neka srednja tehnička škola. Uglavnom se upisuju đaci iz srednje škole tipa gimnazije, elektrotehničke škole ili neke druge tehničke srednje škole, a ima ih i iz ostalih srednjih škola.

Dokumentacija potrebna za upis

Za prijavu na konkurs za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija svih studijskih programa Fakulteta elektrotehnike u ak. 2023/24. godini potrebno je:

 • isprintana i potpisana online prijava na Fakultet elektrotehnike (ovo nije naznačeno u Konkursu, ali je obavezno s obzirom na izbor studijskog programa, odnosno usmjerenja na koje konkurišete),

 • svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole (ovjerene kopije),

 • svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (ovjerena kopija),

 • rodni list,

 • uvjerenje o državljanstvu,

 • ostala dokumentacija predviđena konkursom (informacije će biti dostupne i ovdje nakon objavljivanja konkursa).

Prilikom polaganja prijemnog ispita potrebno je da posjedujete neki od zvaničnih ličnih dokumenata sa slikom (lična karta, pasoš).

Sve ostale detalje, kao i elektronsku prijavu, možete pronaći na stranici Prijava.

Ako budete stekli pravo na upis na fakultet, trebaće Vam i ljekarsko uvjerenje.

NAPOMENA: Tačna konkursna procedura za prijem u prvu godinu studija za akademsku 2023/24. godinu će biti objavljena nakon objavljivanja konkursa.

Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita je obavezno.

Prijemni ispit se polaže iz matematike i prilagođen je srednjoškolskom planu i programu.

Prijemni ispit je eliminatoran. Da bi kandidat ušao u daljnji postupak rangiranja, kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti određeni broj bodova koji je definisan konkursom.

Primjere prijemnih ispita na FET-u za sve studijske programe možete preuzeti na sljedećem linku:

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Fakultet elektrotehnike je osnovan prije 40 godina. Od svog nastanka, Fakultet elektrotehnike je razvijao studij koji je pokrivao razne oblasti elektrotehnike i računarstva. U vezi s tim oblastima nauke i tehnike, danas se na Fakultetu izučava studijski program pod nazivom "Elektrotehnika i računarstvo" sa pet usmjerenja.

Usmjerenja

Unutar ovog studijskog programa studenti imaju mogućnost da se specijalizuju u određenoj oblasti elektrotehnike i računarstva izborom jednog od pet ponuđenih usmjerenja studijskog programa. Od akademske 2021/22., u skladu sa inoviranim studijskim programom, usmjerenja su:

 • Automatika, robotika i industrijska informatika (AR)

 • Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS)

 • Elektrotehnika i sistemi konverzije energije (ESKE)

 • Računarstvo i informatika (RI)

 • Telekomunikacije i informacione tehnologije (TK)

Nakon završetka I ciklusa studija i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen:

 • bachelor-inženjer elektrotehnike.

Upisna kvota

Godišnji plan upisa za akademsku 2023/24. godinu je 180 studenata ravnomjerno raspoređenih na pet usmjerenja, od čega je 120 studenata koji se finansiraju iz budžeta TK.

Rang lista kandidata

Rangiranje kandidata na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. Opšti kriteriji koji se odnose na opšti uspjeh u srednjoj školi.

 2. Pojedinačni kriteriji koji se odnose na prosjek ocjena iz predmeta Matematika i Fizika ostvarenih u srednjoj školi.

 3. Uspjeh sa eksterne mature.

 4. Prijemni ispit koji se polaže iz matematike.

Nakon formiranja jedinstvene rang liste, studenti se raspoređuju na usmjerenja u skladu sa pozicijom kandidata na rang listi i poštujući izražene želje (preferencije) kandidata.

Studijski program Tehnički odgoj i informatika

Osim studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo", od akademske 2015/16. godine na Fakultetu elektrotehnike izvodi se i studijski program "Tehnički odgoj i informatika".

Ovaj studijski program je inoviran od akademske 2018/19. godine kako bi se proširile kompetencije studenata kao i pružile veće mogućnosti zapošljavanja, kako u obrazovnim institucijama, tako i u kompanijama raznih profila u kojima postoji potreba za informatičkom podrškom.

Nakon završetka I ciklusa studija ovog studijskog programa i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen:

 • bachelor tehničkog odgoja i informatike.

Upisna kvota

Godišnji plan upisa za akademsku 2023/24. godinu je 30 studenata, od čega je 20 studenata koji se finansiraju iz budžeta TK.

Rang lista kandidata

Rangiranje kandidata na ovom studijskom programu vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. Opšti kriteriji koji se odnose na opšti uspjeh u srednjoj školi.

 2. Pojedinačni kriteriji koji se odnose na prosjek ocjena iz predmeta Matematika ostvarenih u srednjoj školi.

 3. Uspjeh sa eksterne mature.

 4. Prijemni ispit koji se polaže iz matematike.

Na ovaj studijski program se mogu upisati studenti koji su ostvarili pravo na upis nakon prijemnog ispita i formiranja konačne rang liste.