Saopštenje za javnost Fakulteta elektrotehnike

Saopštenje za javnost u vezi sa stanjem glavne zgrade Fakulteta

Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli od svog osnivanja do danas predstavlja jednu od vodećih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Pored kvalitetnog obrazovanja, strateški značaj ove ustanove, kako za grad Tuzlu, tako i za Tuzlanski kanton i kompletnu državu Bosnu i Hercegovinu, ogleda se u činjenici da na stotine naših inženjera predstavljaju glavnu bazu industrije u Tuzlanskom kantonu, koja za sebe veže hiljade radnih mjesta svih profila, što za posljedicu ima direktan i indirektan razvoj ostalih grana privrede, i samim tim značajno punjenje budžeta svih nivoa u vidu poreza i doprinosa.

Fakultet elektrotehnike je i glavni razlog trenda otvaranja velikog broja kompanija koje svake godine stvaraju nova radna mjesta u domenu naprednih tehnologija i nude prilike za stažiranje svim studentima Fakulteta. Zbog toga je Fakultet elektrothnike najčešći prvi izbor za najbolje maturante srednjih škola.

Da bi servisirao potrebe konstantno rastućeg broja studenata, infrastruktura Fakulteta elektrotehnike distribuirana je na više lokacija u gradu Tuzli, i to:

  • glavna zgrada,

  • krilo zgrade Gimnazija "Meša Selimović",

  • zgrada BIT-3 (Stelekt), adaptirana i upravljana uz podršku našeg partnera BIT Centra,

  • laboratorije u prostorijama partnerskih kompanija.

Navedena infrastruktura koristi se u punom kapacitetu, a nastava, s obzirom na broj studenata, vrlo često se odvija cjelodnevno, a nerijetko i u dane vikenda.

Kao i većina zgrada u centru Tuzle, glavna zgrada Fakulteta nalazi se u zoni koja je odavno podložna slijeganju tla. U zadnjih nekoliko mjeseci primijećene su pukotine na vanjskim zidovima zgrade, zbog čega je zatražena procjena stanja.

Komisija koja je izvršila procjenu konstatovala je da dio zgrade, koji je izgrađen u doba Austro-Ugarske, nije seizmički siguran, što znači da bi u slučaju jačeg zemljotresa moglo doći do eventualnog urušavanja tog dijela zgrade. Noviji dio glavne zgrade, izgrađen 1970-ih godina, procijenjen je kao siguran.

Fakultet elektrotehnike je i ranije bio suočen sa vanrednim situacijama u nastavnom procesu i uvijek je uspijevao pronaći rješenja kojima nije kompromitovan kvalitet nastavnog procesa, kao i sigurnost studenata, nastavnog osoblja i ostalih zaposlenika. U ratnim uslovima Fakultet nije prestajao sa radom i izvođene su sve nastavne aktivnosti predviđene nastavnim planom i programom. Za vrijeme pandemije COVID-19 nije izgubljen niti jedan sat nastave, niti je bilo kašnjenja sa nastavnim procesom, s obzirom na to da se odmah po proglašenju pandemije sva nastava odvijala uz upotrebu informacionog sistema Fakulteta, preko kojeg su u formi direktnih video konferencija nastavnici i studenti učestvovali u interaktivnom nastavnom procesu, a za većinu predmeta pravljeni su i video snimci koji su studentima stavljani na raspolaganje za naknadno pregledanje.

Trenutna situacija nije iznimka u ovom pravilu. Ne želeći izlagati riziku sigurnost studenata i zaposlenika, odmah se pristupilo izmiještanju dijela nastave iz glavne zgrade u druge prostorije Fakulteta, Univerziteta, kao i u dodatne prostorije naših partnerskih kompanija, pri čemu nije došlo do izmjene važećeg rasporeda nastave za studente. Izvedena reorganizacija niti jednog trenutka nije dovela do obustavljanja ili narušavanja nastavnog procesa. Napravljeno kratkoročno rješenje će se primjenjivati u ovoj akademskoj godini. Istovremeno, pokrenute su aktivnosti sa ciljem detaljnije analize sigurnosti zgrade i njene eventualne rekonstrukcije.

Vodeći računa o interesima naših studenata, kao i društva u cjelini, Fakultet elektrotehnike neće dozvoliti da se ova situacija odrazi na kvalitet naučno-nastavnog procesa i ostalih aktivnosti na Fakuletu. U vezi s tim, očekujemo i od svih pojedinaca da preuzmu svoj dio odgovornosti, te na taj način podrže aktivnosti Fakulteta elektrotehnike na prevazilaženju nastale situacije.