Uputstvo za prijavu na konkurs

Prvi ciklus studija svih studijskih programa

Online registracija

Kandidati koji konkurišu za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija svih studijskih programa Fakulteta elektrotehnike će trebati izvršiti online registraciju putem predviđenog formulara. Proces je vrlo jednostavan i traje nekoliko minuta.

Online registracija se sastoji iz dva koraka:

  1. popunjavanje formulara koji će rezultovati PDF dokumentom

  2. štampanje dobijenog PDF dokumenta

Online formular se nalazi na odgovarajućem linku koji je dat na kraju ovog teksta. U formularu se trebaju popuniti sva polja. Datum rođenja se unosi odabirom u predviđenom kalendaru. Za studijski program "Elektrotehnika i računarstvo", poredak preferencija usmjerenja se uspostavlja klikom na odgovarajuće usmjerenje ili prevlačenjem mišem na željenu poziciju. (Šta su to preferencije?)

Kad popunite sva polja:

  1. Provjerite još jednom šta ste upisali i ako je sve uredu pritisnite SUBMIT.

  2. Dobićete PDF dokument (Prijava) koji možete snimiti. Taj dokument je potrebno odštampati.

  3. Provjerite još jednom na papiru jeste li ispravno unijeli podatke i jeste li unijeli redoslijed usmjerenja u skladu sa svojom željom. Ako nešto niste unijeli ispravno nemojte se brinuti već ponovo popunite online formular ispravnim podacima i isprintajte ga.

  4. Kad budete zadovoljni, isprintanu online Prijavu potpišite i priložite uz ostalu dokumentaciju predviđenu konkursom.

Odgovornost kandidata je da ispravno unese sve podatke. Dokumentacija bez online Prijave se neće moći obraditi u Studentskoj službi.

Podnošenje dokumentacije

Kandidati treba da pažljivo pročitaju konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija, prikupe svu potrebnu dokumentaciju propisanu konkursom i sve, zajedno sa isprintanom i potpisanom online Prijavom, podnesu Studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike u predviđenom terminu i do konkursom predviđenog roka.

Način podnošenja prijave će biti utvrđen konkursom.

Dakle, kandidati Studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike podnose sljedeće:

  • Popunjen i isprintan obrazac online prijave na Fakultet elektrotehnike (link u nastavku)

  • Ostala dokumentacija propisana konkursom (prijavni obrazac, svjedočanstva, rodni list itd.)

Kandidati koji ne steknu uslov za upis svoje će dokumente moći preuzeti iz Studentske službe nakon okončanja konkursne procedure.

U slučaju da Vam treba neko pojašnjenje na raspolaganju su Vam sljedeći brojevi telefona:
+387 35 259 609
+387 35 259 610

VAŽNA NAPOMENA: Napominjemo kandidate da se originalna dokumentacija koju predaju u sklopu konkursne procedure, u slučaju da budu primljeni, neće moći izuzeti iz dosijea studenta do prestanka statusa studenta (okončanje studija ili ispis). S tim u vezi savjetujemo kandidatima da na vrijeme obezbijede dovoljan broj ovjerenih kopija dokumenata za koje se izdaje samo jedan primjerak (svjedočanstvo, diploma i sl.) kako bi ih mogli koristiti u svrhu ostvarivanja raznih prava za vrijeme studija.

Linkovi na online formulare za registraciju

Prije popunjavanja obrasca molimo da obavezno pročitate gornje uputstvo na ovoj stranici, ako to već niste uradili. Formulari provjereno najbolje funkcionišu u pregledniku Firefox. Molimo kandidate da koriste navedeni web preglednik jer neke verzije nekih drugih preglednika ne dozvoljavaju preuzimanje PDF verzije formulara. Online prijavni obrazac se trenutno koristi samo za prvi ciklus studija.

Prijem dokumenata se vrši u okviru konkursom propisanog roka.

Korisni linkovi u vezi sa konkursom i upisom

  • Sekcija Upis oglasne ploče FET: Svi konkursi za upis u prvu godinu studija, kao i sva ostala obavještenja u vezi sa upisom.

  • Stranica Upis ovog web sajta: Detaljnije informacije o upisu na FET za prvi ciklus studija.