Šta su preferencije za usmjerenja

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Unutar studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo studenti imaju mogućnost da se specijalizuju u određenoj oblasti elektrotehnike i računarstva izborom jednog od pet ponuđenih usmjerenja studijskog programa:

  • Automatika, robotika i industrijska informatika (AR)

  • Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS)

  • Elektrotehnika i sistemi konverzije energije (ESKE)

  • Računarstvo i informatika (RI)

  • Telekomunikacije i informacione tehnologije (TK)

Prilikom konkurisanja za upis na ovaj studijski program kandidati putem preferencija daju informaciju koje usmjerenje bi željeli upisati.

Da li će kandidat moći upisati željeno usmjerenje zavisi od plasiranja kandidata na rang listi.

S obzirom na to da je broj mjesta na svakom usmjerenju ograničen, želimo da svim kandidatima koji se ne plasiraju dovoljno dobro za upis na željeno usmjerenje damo priliku da upiši neko drugo usmjerenje koje bi u takvoj situaciji željeli.

Kandidati putem preferencija daju svoju želju: pod brojem 1 kandidat navodi usmjerenje koje želi da upiše, pod brojem 2 usmjerenje koje želi da upiše u slučaju da se ne plasira dovoljno dobro za prvo usmjerenje odnosno svoju prvu želju, pod brojem 3 usmjerenje u slučaju da se ne plasira dovoljno dobro ni za usmjerenje koje je naveo pod 2 itd.

Raspoređivanje na usmjerenja se vrši prema željama kandidata pri čemu prednost imaju kandidati koje su bolje rangirani na jedinstvenoj rang listi.