Kontakt informacije

Univerzitet u Tuzli - Fakultet elektrotehnike

Adresa

Fakultet elektrotehnike
Franjevačka 2
75000 Tuzla

+387 35 259 600
+387 35 259 617

Dekan

prof. dr. Nerdina Mehinović
Mandat dekana je od marta 2021. do marta 2025. godine.
[email protected]
[email protected]
+387 35 259 600

Prodekani

Mandat prodekana je od marta 2021. do marta 2025. godine.

Prodekan za nastavu i studentska pitanja
prof. dr. Emir Mešković
[email protected]
[email protected]
+387 35 259 604

Prodekan za naučno-istraživački rad
prof. dr. Mensur Kasumović
[email protected]
[email protected]
+387 35 259 604

Ostale službe

Tehnički sekretar (dekanat):
Nihada Kovačević
[email protected]
[email protected]
+387 35 259 600

Pomoćnik generalnog sekretara:
Munevera Redžić, dipl. pravnik
[email protected]
[email protected]
+387 35 259 608

Studentska služba:
Lejla Džaferagić, referent
Sead Halilović, referent
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+387 35 259 631