Treći ciklus studija

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

III ciklus studija

Naučni stepen koji se stiče na Doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo

Po završetku studijskog programa stiče se akademski stepen Doktora tehničkih nauka (Doctor of Technical Sciences) iz područja elektrotehnike u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu i Listom zvanja (Službene novine TK broj 14/11).