Šta su preferencije za usmjerenja

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Unutar studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo studenti imaju mogućnost da se specijalizuju u određenoj oblasti elektrotehnike i računarstva izborom jednog od pet ponuđenih usmjerenja studijskog programa:

  • Automatika i robotika (AR)

  • Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS)

  • Elektrotehnika i sistemi konverzije energije (ESKE)

  • Računarstvo i informatika (RI)

  • Telekomunikacije (TK)

Prilikom konkurisanja za upis na ovaj studijski program kandidati putem preferencija daju informaciju koje usmjerenje bi željeli upisati.

Da li će kandidat moći upisati željeno usmjerenje zavisi od plasiranja kandidata na rang listi.

S obzirom da je broj mjesta na svakom usmjerenju ograničen želimo da kandidatima, koji se ne plasiraju dovoljno dobro za upis na željeno usmjerenje, damo priliku da upiši neko drugo usmjerenje koje bi željeli u tom slučaju. Kandidati putem preferencija daju svoju želju, pod brojem 1 usmjerenje koje žele da upišu, pod brojem 2 usmjerenje koje žele da upišu u slučaju da se ne plasiraju dovoljno dobro za prvo usmjerenje, pod brojem 3 ako se ne plasiraju dovoljno dobro za usmjerenje koje su naveli pod 2 itd.

Raspoređivanje na usmjerenja se vrši prema željama kandidata pri čemu prednost imaju kandidati koje su bolje rangirani na jedinstvenoj rang listi.